Usługi dodatkowe

Oferujemy Państwu usługę administrowania nieruchomościami wynajętymi.
W ramach usługi gwarantujemy:

  • sprawowanie kontroli nad nieruchomością,

  • kontrolowanie terminowości wpłat dokonywanych przez najemców

  • szybką reakcję w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach

  • prowadzenie rozliczenia mediów z najemcami

  • reprezentowanie Państwa przed najemcami, urzędami administracji publicznej, zarządcami, sądami

Każda nieruchomości jest inna i wymaga indywidulanego podejścia.
Szczegółowy zakres usługi ustalimy z Państwem na spotkaniu.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Milc
tel: +48 608-633-437
zarządca nieruchomości – lic. 14210